Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Blue Logistics Group A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kontaktoplysninger:

Blue Logistics Group A/S

Brudelysvej 23

Telefon: +45 3647 7952

Mail: info@bluelog.dk

CVR: 19527441

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne præsentere dig for relevant information på www.bluelog.dk og gennem nyhedsbreve og notifikationer.

Vi behandler også dine personoplysninger med det formål at optimere vores hjemmeside, samt skræddersy det indhold, du ser.

I enkelte tilfælde bruges dine personoplysninger også i forbindelsen med tilmeldelse til ventelister og fremvisninger på boliger og kontorer samt eventuelle arrangementer.

Retsgrundlaget for dette følger af GDPR Art. 6(1)(a).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun ikke-følsomme personoplysninger, hovedsageligt bestående af almindelige kontaktoplysninger, såsom – men ikke begrænset til – navn, telefonnummer, e-mailadresse.

Dertil kommer de web-relaterede oplysninger, såsom din IP-adresse, geografiske placering, besøgshistorik.

Opbevaring af dine personoplysninger

Udgangspunktet er, at vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Det registreres tilmed, om du åbner eventuelle nyhedsbreve fra os. Hvis du ikke har åbnet dem i en periode på 2 år, slettes dine personoplysninger automatisk fra vores system.

Kategorier af modtagere af personoplysninger:

Blue Logistics Group benytter databehandlere, som efter instruks fra os har adgang til at behandle dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre end vores databehandlere.

Dine databeskyttelsesretlige rettigheder som registreret

Du har en række databeskyttelsesretlige rettigheder, som du kan benytte dig af i forbindelse med de personoplysninger, som vi har registreret om dig.

  • Retten til indsigt
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning
  • Retten til dataportabilitet
  • Retten til ikke at være udsat for visse automatiske afgørelser

For en nærmere forklaring om begreberne, har Datatilsynet en vejledning, som er tilgængelig på deres hjemmeside:

https://www.datatilsynet.dk/borger/hvad-er-dine-rettigheder

Retten til at klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynet har en vejledning, som er tilgængelig på deres hjemmeside:

https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du